minnimis-welt.de

  • Anmelden

  • Registrieren

Meine Gewichts- und Größenentwicklung:

  • »Minnimi« ist der Autor dieses Themas
  • Nachricht senden

Kontrola osobista (przeszukanie) dokonywana przez

jebac szlugi
W jednym z poprzednich wpisów omówiłem uprawnienie policjantów do legitymowania. Drugim najczęściej wykorzystywanym przez policjantów uprawnieniem jest kontrola osobista potocznie i błędnie nazywana przeszukaniem (przeszukanie jest czynnością procesową uregulowaną w Kodeksie postępowania karnego).


  • »Minnimi« ist der Autor dieses Themas
  • Nachricht senden

Kontrola osobista (przeszukanie) dokonywana przez

W jednym z poprzednich wpisów omówiłem uprawnienie policjantów do legitymowania. Drugim najczęściej wykorzystywanym przez policjantów uprawnieniem jest kontrola osobista potocznie i błędnie nazywana przeszukaniem (przeszukanie jest czynnością procesową uregulowaną w Kodeksie postępowania karnego).


  • »Minnimi« ist der Autor dieses Themas
  • Nachricht senden